GARANCIJSKA IZJAVA

Power box doo jamči za kakovost in brezhibno delovanje izdelka, v kolikor kupec upošteva priložena navodila za uporabo. Kljub temu se lahko zgodi, da izdelek ne deluje pravilno. V tem primeru se zavezujemo, da bomo na lastne stroške odpravili vse okvare in tehnične napake, ki se bodo pojavile na izdelku v garancijskem roku ob normalni uporabi in upoštevanju tehničnih navodil, pod naslednjimi pogoji: - naročnik mora izdelek z napako dostaviti zapakiran. v originalni embalaži s kompletno opremo in kratkim opisom napake na njihovo prodajno mesto - kupec mora predložiti garancijski list in račun o nakupu izdelka.

GARANCIJA NE VKLJUČUJE:

Programska oprema, ki je priložena izdelku (samo nekateri izdelki so povezani s programsko opremo) - napake zaradi nepravilnega ravnanja - napake zaradi obrabe naprave ali njenih delov - napake zaradi vpliva okolja, neprimernega za delovanje naprave - delovanje pod previsoka napetost ali napake zaradi napačnih električnih inštalacij - motnje v delovanju zaradi naravnih nesreč ali višje sile (požar, poplava, potres ipd.) - baterije ali okvare zaradi puščanja baterij - mehanske poškodbe ali okvare zaradi mehanskih poškodb, padcev ipd. - podatki na računalniku, HDD napravi ali katerikoli napravi za shranjevanje podatkov - združljivost med komponentami, razen če so bile kupljene pri Power box doo in je zanje pridobljeno ustno ali pisno soglasje o združljivosti.

GARANCIJA PRENEHA V PRIMERU:

Dodatki, pregrade ali povezave brez pisnega soglasja Power box doo - če izdelek vgrajujejo, popravljajo ali odpirajo nepooblaščene osebe - uporaba izdelka za namen, za katerega niso bili predvideni, - če je izdelek prišel na servis poškodovana zaradi neustrezne embalaže.

TRAJANJE GARANCIJE

Med garancijskim obdobjem lahko okvare odpravi le pooblaščeni servis. Garancijska doba začne teči z datumom dobave, ki je naveden na računu in garancijski izjavi. Okvarjeno blago zamenjamo šele, ko naš servis Power box potrdi njegovo okvaro. V primeru, da napaka v garancijskem roku ni odpravljena v razumnem roku po prejemu izdelka na servis in izdelek ni poslan dobavitelju v popravilo, se POWER BOX doo zavezuje, da ga bo zamenjal z drugim ali pa bo kupec dobil povračilo. POWER BOX doo jamči, da bo servis in nadomestni deli za izdelek na voljo 2 leti. Garancija ne vpliva na druge pravice, ki pripadajo kupcu na drugih pravnih podlagah.


Za servise in reklamacije računalnikov in komponent se obrnite na naslov:


Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb, tel.: 091 6231 554, info@energy2store.si


Za podporo spletni trgovini: 091 6231 554, info@energy2store.si